Κινητή μονάδα τροφοδοσίας
Clean-In-Place (CIP)

  • Η ταχύτερη λύση καθαρισμού για μικρές παραγωγές παρτίδων
  • Γρηγορότερος καθαρισμός
  • Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα
  • Ελαχιστοποιημένο κόστος απασχόλησης
  • Φορητή μονάδα με μέγιστη ευελιξία
  • Πλήρως προγραμματισμένοι κύκλοι λειτουργίας σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες της εφαρμογής

Συμπαγής, κινητή μονάδα, εξοπλισμένη με προγραμματιζόμενο PLC συνδεδεμένο με την κύρια μηχανή συσκευασίας. Η μονάδα τροφοδοσίας CIP λειτουργεί είτε από τον κύριο πίνακα ελέγχου της μηχανής είτε από τη δική της οθόνη.

Επιπλέον, τα Γεμιστικά συγκροτήματα της ALFA MACHINE είναι κατασκευασμένα ώστε να μπορούν να συνδεθούν με CIP μονάδες (σταθερές ή φορητές) καθώς ολόκληρη η μονάδα δοσομέτρησης και το δίκτυο σωληνώσεων τους έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να εξαλείφουν τη συσσώρευση υπολειμμάτων του προϊόντος και να διευκολύνουν τη σύνδεση με τη μονάδα τροφοδοσίας CIP.