Κάδος Βουτύρου

Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται για διάφορα παχύρρευστα προϊόντα (όπως το βούτυρο, η μαργαρίνη κλπ). Σε αυτά δηλαδή που χρειάζονται προετοιμασία/μαλάκωμα πριν τροφοδοτηθούν στη μονάδα πλήρωσης. Είναι μια κινητή μονάδα που χρησιμοποιεί διπλούς ελικοειδείς κοχλίες που διαθέτουν ρυθμιζόμενη ταχύτητα για την επεξεργασία του προϊόντος.

Μόλις το προϊόν είναι έτοιμο για πλήρωση, μια προωθητική αντλία "το ωθεί" προς το δοχείο πίεσης της μονάδας πλήρωσης. Το δοχείο πίεσης του γεμιστικού χρησιμοποιεί το απαιτούμενο προϊόν και στέλνει πίσω την περίσσεια ποσότητα χρησιμοποιώντας μια σύνδεση σωληνώσεων επιστροφής.

Η μονάδα είναι κινητή με χωρητικότητα δεξαμενής 150 κιλών προϊόντος.

More peripherals