Θερμοδιαμορφωτικές FFS μηχανές για γαλακτοκομικά προϊόντα

FRS-L 10/26 & FRS-L 10/40

Παραγωγική ικανότητα: 7.000 - 10.000 κύπελλα ανά ώρα

FRS-L 16/26 & FRS-L 25/26

Παραγωγική ικανότητα: 12.000 κύπελλα ανά ώρα

FRS-L 25/40

Παραγωγική ικανότητα: 18.000 - 33.000 κύπελλα ανά ώρα