Skip to main content

Τεχνική Υποστήριξη

Η Alfa Machine είναι ο καλύτερος σύμμαχος σας υποστηρίζοντας σας καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της μηχανής συσκευασίας σας. Συνεργαζόμαστε μαζί σας με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης παραγωγής και σας προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες που εγγυώνται την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού σας.


Συμφωνητικά Προληπτικής Συντήρησης

Προληπτική συντήρηση σημαίνει περιορισμός του κινδύνου διακοπής της παραγωγής, καλύτερη επίδοση του εξοπλισμού σας και λιγότερες βλάβες. Σας υποστηρίζουμε με την ανάπτυξη εξατομικευμένων πακέτων υπηρεσιών με τη μορφή συμφωνητικών, σχεδιασμένα για να καλύψουν τις δικές σας ανάγκες.

Τα συμφωνητικά αυτά περιλαμβάνουν έναν αριθμό προκαθορισμένων επισκέψεων των τεχνικών μας, σε διάστημα ενός ή δύο ετών, κατά τις οποίες διεξάγουν ένα πλήρη έλεγχο σε όλα τα συγκροτήματα του μηχανήματος. Κατόπιν, σας αποστέλλεται αναλυτική αναφορά ελέγχου όπου υποδεικνύεται η τρέχουσα κατάσταση της μηχανής και εντοπίζονται τα εξαρτήματα που έχουν φθαρεί και χρίζουν αντικατάστασης. Μαζί με την αναφορά σας επισυνάπτεται μια προσφορά για ανταλλακτικά εξαρτήματα μαζί με τα σχέδια εγκατάστασης τους. Αυτές οι προγραμματισμένες επισκέψεις σε τακτά χρονικά διαστήματα εξυπηρετούν τους κοινούς μας στόχους που είναι:

  • η εγγύηση της λειτουργίας του Alfa Machine εξοπλισμού σας με τη μέγιστη αποδοτικότητα, και
  • η αύξηση της αξιοπιστίας του τελικού προϊόντος.

Ανταλλακτικά Εξαρτήματα

Οι εξατομικευμένες μηχανές συσκευασίας οδηγούν σε ένα ευρύ φάσμα ανταλλακτικών, τα οποία είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας, σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και μετά από 20 χρόνια από την αρχική τους εγκατάσταση. Η Alfa Machine παρέχει σε εσάς αυθεντικά και εγκεκριμένης ποιότητας ανταλλακτικά, εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη απόδοση των μηχανών σας. Η κατασκευή των εξαρτημάτων στις εγκαταστάσεις μας, μας επιτρέπει να είμαστε ευέλικτοι και αποτελεσματικοί, αλλά και να εξασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα και σύντομο χρόνο παράδοσης.

Επιπλέον, δημιουργούμε λίστες ανταλλακτικών εξαρτημάτων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να έχετε διαθέσιμα στις εγκαταστάσεις σας όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για τις προγραμματισμένες διαδικασίες συντήρησης, καθώς και κάποια βασικά ανταλλακτικά προς αποφυγή μη προγραμματισμένων διακοπών της παραγωγής.


Απομακρυσμένη βοήθεια και αντιμετώπιση προβλημάτων

Η απομακρυσμένη βοήθεια είναι ένας γρήγορος και οικονομικά αποδοτικός τρόπος να σας προσφέρουμε άμεση υποστήριξη οποτεδήποτε το χρειάζεστε. Χάρη στην ασφαλή τεχνολογία cloud, οι έμπειροι τεχνικοί μας είναι σε θέση να συνδεθούν με τον εξοπλισμό σας, να βοηθήσουν με την αντιμετώπιση προβλημάτων, να πραγματοποιήσουν απομακρυσμένη διάγνωση και, είτε να επιλύσουν το όποιο πρόβλημα από απόσταση, είτε να σας οδηγήσουν βήμα-βήμα να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε επισκευή χρειάζεται.


Υπηρεσίες On-Site

Οι καταρτισμένοι μηχανικοί μας έχουν αποδεδειγμένη πείρα στη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων της Alfa Machine σε όλο τον κόσμο. Σας παρέχουμε συνεχή υποστήριξη με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις σας, που περιλαμβάνουν εγκατάσταση και εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων, αλλά και υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων τους, οι τεχνικοί μας επιθεωρούν τους μηχανισμούς, πραγματοποιούν δοκιμές και κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επαναφέρουν τον εξοπλισμό σας στο βέλτιστο επίπεδο λειτουργίας.


Εγχειρίδια Οδηγιών

Η Alfa Machine σας προμηθεύει με ένα ολοκληρωμένο σύνολο ψηφιακών και διαδραστικών εγχειριδίων, που είναι ειδικά σχεδιασμένα και εικονογραφημένα για κάθε μηχάνημα συσκευασίας ξεχωριστά. Τα εγχειρίδια περιλαμβάνουν οδηγίες για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση, πληροφορίες για τον πνευματικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, διαγράμματα για τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων, καθώς και τα μηχανολογικά σχέδια. Στόχος των εγχειριδίων είναι να σας εκπαιδεύσουν όσο γίνεται καλύτερα για τον εξοπλισμό σας, να βοηθήσουν στην κατανόηση του χειρισμού της μηχανής και να δώσουν οδηγίες για την κατάλληλη συντήρηση της. Σε περίπτωση που υπάρξουν μελλοντικές προσθήκες, σας προμηθεύουμε με αναθεωρημένη έκδοση των εγχειριδίων.


Εκπαίδευση

Οι τεχνικοί της Alfa Machine, κατά την εγκατάσταση του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις σας, φροντίζουν για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των χειριστών και τεχνικών συντήρησης, ώστε να αποκτήσουν, αφενός, την αυτονομία που χρειάζεται για αποτελεσματικό χειρισμό και συντήρηση της μηχανής, και αφετέρου, την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για να πραγματοποιούν άμεσο εντοπισμό και επιλύση προβλημάτωνΤα εκπαιδευτικά αυτά σεμινάρια περιλαμβάνουν πρακτική εκπαίδευση στο μηχάνημα, αλλά και καθοδήγηση σχετικά με το πώς θα εντοπίσετε οτιδήποτε χρειαστείτε μέσα στα εγχειρίδια οδηγιών. Σε περίπτωση που χρειάζεται να εκπαιδεύσετε νέο προσωπικό, οι μηχανικοί μας θα έρθουν στις εγκαταστάσεις σας για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνδυάζοντας το ταξίδι τους με έλεγχο της καλής λειτουργίας των μηχανισμών ή με κάποια προγραμματισμένη επίσκεψη συντήρησης.


Αναβαθμίσεις & Τροποποιήσεις

Καθώς η τεχνολογία εξελίσεται με ραγδαίους ρυθμούς, αναγνωρίζουμε την ανάγκαιότητα για διαρκή παροχή συμβουλών σχετικά με τυχόν διαθέσιμες αναβαθμίσεις προϊόντων και σας προσφέρουμε όλες τις πληροφορίες για τις τεχνολογικές καινοτομίες που μπορούν να εκσυγχρονίσουν τον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό σας εξοπλισμό, καθώς και το επίπεδο ασφαλείας των μηχανών.

Επιπλέον, μπορείτε να βασιστείτε στην ομάδα των καταρτισμένων τεχνικών μας, οι οποίοι θα απαντήσουν στις ερωτήσεις σας σχετικά με τις απαραίτητες και εφικτές τροποποιήσεις, εάν θελήσετε να αλλάξετε το σχήμα ή το μέγεθος της συσκευασίας σας, ή σε περίπτωση που σκέφτεστε να στραφείτε σε ένα νέο προϊόν.


Newsletter subscription